DITLIN Szobák és Apartmanok –

Makrancos Lakás Ingatlanhasznosító és Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

  1. BEVEZETŐ

1.1.     A Makrancos Lakás Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária utca 55. I. em. 9., telephelyei: 8500 Pápa, Esterházy út 19. és 8500 Pápa, Vörösmarthy Mihály utca 14. Adószám: 13823313-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-025051, telefon: +36 20 254 7002, e-mail címe: info@ditlin.hu honlap: www.ditlin.hu a továbbiakban: Társaság) a DITLIN Szobák és Apartmanok (a továbbiakban: Panzió) elnevezésű, panzió típusú szálláshely üzemeltetésével, szálláshely-szolgáltatással (a továbbiakban: Szolgáltatás) foglalkozó gazdasági társaság.

1.2.     A jelen általános szerződési feltétélek (a továbbiakban: ÁSZF) a 2.1. pontban meghatározott, a Társaság honlapján az on-line foglalási rendszeren keresztül leadott foglalások alapján létrejött szálláshely-szolgáltatási szerződésekre irányadók, azok részét képezik, azok eltérő és kifejezett rendelkezése hiányában. A szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően a Vendég a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, elfogadta, melynek megfelelően az teljes mértékben alkalmazandó a Vendég és a Társaság jogviszonyára.

1.3.     Jelen ÁSZF a Társaság Honlapján és székhelyén és telephelyén elérhető.

  1. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1.     A Társaság által nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő személy a vendég (a továbbiakban: Vendég). A Társaság és a Vendég között a Szolgáltatás nyújtása/igénybevétele tárgyában szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre. A Társaság a Szolgáltatást a székhelyén nyújtja. A Szerződés a foglalás Vendég általi leadásával és a foglalás Társaság általi elfogadásával, emailben/írásban hivatalos visszaigazolás (voucher) megküldésével jön létre a Vendég, mint a Szolgáltatást igénybe vevő és a Társaság, mint a Szolgáltatást nyújtó között. A Szerződés tárgya a lefoglalt Szolgáltatás igénybevétele/nyújtása. Amennyiben a Szolgáltatásra vonatkozó foglalást nem a Vendég, hanem egy harmadik személy adja le, úgy a Társaság e harmadik személyt a Vendég helyett és nevében eljáró személynek tekinti és nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

2.2.     A foglalás menete (technikai lépések sorrendje) a honlapon:

Szobafoglalás menüpont alatt

  1. Érkezés és Távozás dátumának kiválasztása
  2. Szobatípus kiválasztása
  3. Vendégek számának kiválasztása
  4. A foglalást leadó személy elérhetőségeinek kitöltése
  5. Vendég/ek adatainak kitöltése
  6. ÁSZF elfogadása
  7. Befejezés

Az online foglalási rendszer által használt űrlap biztosítja a foglalás leadása során felmerülő esetleges hibák azonosítását és kijavítását.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatási szerződés szerinti foglalást a Vendég a Társaság honlapján található online foglalási rendszeren keresztül adhatja le. A Vendég a jelen ÁSZF tartalmát az online foglalási rendszerben történő foglalás során az online foglalási rendszeren keresztül ismeri és fogadja el a checkbox ikszelésével és a foglalás elküldésével.

2.3.     A foglalás tartalmazza az érkezés és távozás időpontját, a foglalást leadó személy elérhetőségeit (név, telefonszám, e-mail cím, ország), a Vendég/ek adatait (név, lakcím, ország), a szobatípust. A Társaság jogosult a foglalást törölni, amennyiben a megadott adatok helytelennek vagy valótlannak bizonyulnak és valós foglalási szándék nem visszaellenőrizhető. A törléssel megszűnik a Vendég/ek elszállásolásra vonatkozó jogigénye. A törlésről a Társaság a Vendéget lehetőség szerint értesíti.

2.4.     A Társaság a foglalásról 48 órán belül emailben/írásban hivatalos visszaigazolást küld, amellyel létrejön a Szerződés és melynek tartalma a Szerződés részét képezi. Hivatalos visszaigazolás hiányában a Szerződés nem jön létre.

2.5.     A Szerződés magyar nyelven jön létre és írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szerződést a Társaság nem iktatja, a Szerződés adatai csak annyiban kerülnek rögzítésre és annyiban férhetők utóbb hozzá, amennyire azokat a szálláshelykezelő szoftver adatai tartalmazzák.

2.6.     A  Szerződés  határozott  időtartamra,  a  Szolgáltatás  igénybevételéig jön  létre.  Amennyiben  a  Vendég  a  foglalásban meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a Panziót, a Társaság jogosult az igénybe nem vett Szolgáltatás 100 százalékának ellenértékére, sőt jogosult a megüresedett szobát újra kiadni/értékesíteni.

  1. A FOGLALÁS MÓDOSÍTÁSA

3.1      A már hivatalosan visszaigazolt foglalás más dátumra történő módosítása, vagy a Vendég-létszám módosítása emailben, vagy írásbeli kérelem alapján a szabad kapacitás függvényében lehetséges.

3.2      A foglalás módosításának elfogadásáról a Társaság emailben/írásban hivatalos visszaigazolást küld. Hivatalos visszaigazolás hiányában a foglalás nem kerül módosításra.

Győr, 2021.08.16